Главная страница

Языкознание

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі «беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі І радыёэлектронікі» Інстытут інфармацыйных тэхналогій
Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складзіце да яго тэзісны план
  Белорусский язык, КР №1 [2 вариант]   38.97 Kb. #24381

Мова гэта аснова культуры. Беларуская мова аснова нацыянальнай культуры беларусаў
Мова – гэта аснова культуры. Беларуская мова – аснова нацыянальнай культуры беларусаў
  Беларуская мова – аснова нацыянальнай культуры беларусаў.   70 Kb. #24380

Контрольная работа №1 по дисциплине «Беларуская мова (прафісійная лексіка)» Смалякоў Аляксандр Юр'евіч Студэнта 1 курсу фніДН
Горад, лексiкалогiя, вясна,дысплей, два, чукi, кабак, кулiсы, нелапы,браузер, галуза, праца, гiпатэнуза, файл, будаваць, дзiця, дыферэнцыял
  Бел.яз.(проф.лек.) ПОИТ ФНиДО кр.№1.вар.10.   29.13 Kb. #24379

Агульнаўжывальныя Абмежаванага ўжытку
Заданне Прывядзiце прыклад навуковага тэксту. Выявiце: а) тыповыя лексiка-граматычныя сродкi арганiзацыi гэтага тэксту (абстрактныя назоўнiкi, назоўнiкi роднага склону, зваротныя дзеясловы, неасабова-прэдыкатыўныя словы, аддзеяслоўныя назоўнiкi); б) тыповыя лексiка-сiнтаксiчныя канструкцыi
  Бел язык КР №1 7В   28.67 Kb. #24378

Заданне Размяркуйце словы па групах, карыстаюцыся наступнай табліцай
Агульнаужывальные: гуляць, дваццаць, жыццё, сістра, карысны, вясна, сто, галава, барацьба, шчока
  1 курс кр 1 вариант 11   82.77 Kb. #24377

Контрольная работа №2
Перепишите предложения, выбрав подходящий модальный глагол. Переведите предложения на русский язык
  КР №2 вариант №1   37.5 Kb. #24376

Вариант 2 Задание 1
Задание Подчеркните сказуемое в предложении, определите его видо-временную форму и переведите предложения на русский язык
  Кр по Английскому языку 1 семестр 2 вариант   80.5 Kb. #24375

Контрольная работа по курсу Вариант № Студент-заочник курса Группы №
Задание Подчеркните сказуемое в предложении, определите его видо-временную форму и переведите предложения на русский язык
  КР Англ. яз. 1й курс, текст GPS   21.57 Kb. #24374

Контрольная работа №1 по дисциплине: " Английский язык " Выполнила студентка гр. 100901 Проверил: Илюкевич И. И
Выберите правильную форму глагола, согласующуюся с подлежащим. Запишите составленные предложения, переведите их на русский язык
  Контрольная №1 1 курс 1 семестр 1 вариант   35.11 Kb. #24373

Контрольная работа №3 По английскому языку
Выберите правильный вариант видовременной формы глагола, перепишите предложения и переведите их на русский язык, указав, в какой видовременной форме находится выбранный вами глагол
  Контрольная работа №3. Вариант 4.   81.5 Kb. #24372

Упражнение №1
Перепишите предложения; подчеркните в каждом глагол-сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на особенности перевода пассивных конструкций
  Контрольная работа №2 по английскому языку.   74.5 Kb. #24371

2. That’s not my umbrella. Mine is yellow. Это не мой зонтик. Мой желтый
Выберите правильную форму глагола, согласующуюся с подлежащим. Запишите составленные предложения, переведите их на русский язык
  Контрольная работа 5 вариант   60 Kb. #24370

Вариант 3 Задание 1
Задание Подчеркните сказуемое в предложении, определите его видо-временную форму и переведите предложения на русский язык
  Контрольная по английскому языку   56.5 Kb. #24369

Контрольная работа по курсу Английский язык Вариант №1 Студент-заочник 1
Задание Подчеркните сказуемое в предложении, определите его видо-временную форму и переведите предложения на русский язык
  контрольная по английскому 1 вар 2 семестр   77.5 Kb. #24368

Chapter I. Grammar practice part глагол (The Verb). Действительный залог (The Active Voice). Табл. Сводная таблица употребления настоящих времен
Она закончила уборку комнаты. Вы можете видеть, что комната сейчас убрана. Результат в настоящем
  вариант 2 КР2   384.5 Kb. #24367


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

написать администратору сайта