Главная страница
Навигация по странице:

 • Заданне 4. Дапрацаваць. Вы склалі звычайны план, а не тэзісны. Напоўніце загалоўкі вашага плана інфармацыяй і вы атрымаеце тэзісны план.

 • Заданне 5. Дапрацаваць. Знайдзiце памылк i ў выдзеленых словах. Выпраўце iх.

 • Заданне 6. Дапрацаваць. Прывядзіце больш прыкладаў (7-9 прыкладаў) на марфалагічную і словаўтваральную інтэрферэнцыі.

 • Белорусский язык. Контрольная работа. Вариант 1. Агульнажывальныя Общеупотребительным


  Скачать 52.5 Kb.
  НазваниеАгульнажывальныя Общеупотребительным
  АнкорБелорусский язык. Контрольная работа. Вариант 1.doc
  Дата10.09.2018
  Размер52.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаБелорусский язык. Контрольная работа. Вариант 1.doc
  ТипДокументы
  #24382
  КатегорияЯзыки. Языкознание

  Подборка по базе: Английский язык..rtf, Английский язык.doc, Статистика контрольная.docx, Русский язык. Эссе.docx, Экономика отрасли инфокоммуникаций Контрольная работа Кольцов Е., Вавилова Англ. язык.docx, тест Русский язык.docx, рус язык.docx, немецкий язык.docx, ВСЭ Контрольная.doc

  Варыянт 1

  Заданне 1.


  Агульнаўжывальныя

  Общеупотребительным

  Абмежаванага ўжытку

  Ограниченного употребления

  Гаспадарка, плошча, школа, лета, перадаваць.


  Дыялектная лексiка
  Нямашака, дзiценак.


  Спецыяльная лексiка
  Аптычны дыск, шрыфт,

  санорны гук,

  мiкраэлектронiка,

  камп’ютэрны вiрус, азон

  Жаргонная лексiка
  Зубарыць,

  фiлонiць,

  стукач,


  Заданне 2.

  На зямным шары жыве каля 2000 розных народаў(а.н) (н.р.с), а моў(н.р.с) налічваецца(з.д) да 3000, пры гэтым розныя народы могуць гаварыць на адной мове. У залежнасцi ад находжання, наяўнасцi цi адсутнасцi рыс(н.р.с) усе мовы свету падзяляюцца(з.д) на роднасныя i няроднасныя. Сярод роднасных моў(н.р.с) вылучаюцца(з.д) моўныя сем’i, групы i падгрупы.
  Паводле тэорыi(н.р.с) iндаеўрапейскай расы(н.р.с), практычна ўсе еўрапейскiя i многiя азiяцкiя народы маюць адну прарадзiму, а iх мовы ўзыходзяць ад адзiнай мовы(н.р.с) – крынiцы(н.р.с), якую прынята называць “агульнаiндаеўрапейскай” цi “iндаеўрапейскай прамовай”. Вучоныя не прыйшлi да адзiнай думкi(н.р.с), дзе i калi iснавала гэтая мова. Iснуе шэраг гiпотэз(н.р.с) наконт прарадзiмы(н.р.с) iндаеўрапейцаў. Адны даследчыкi лiчаць, што першапачаткова, прыкладна ў IV-III тысячаггоддзi да н.э. яны займалi прастору ад Дона i Паўночнага Каўказа да Дуная. Адсюль iндаеўрапейцы пайшлi ў Еўропу, Сярэднюю Азiю i праз Каўказ на Блiзкi Ўсход i ў Iндыю. Згодна з iншымi гiпотэзамi iндаеўрапейская моўная супольнасць узнiкла на Блiзкiм Усходзе або ў Iндыi i адтуль рушыла на ўсход i захад. Выказваецца(з.д) таксама меркаванне, што прарадзiмай iндаеўрапейцаў магла быць тэрыторыя ад Урала да Каспiйскага мора.

  a)

  (а.н) – абстрактныя назоўнiкi – народаў
  (з.д) – зваротныя дзеясловы – налічваецца, падзяляюцца, вылучаюцца, Выказваецца
  (н.р.с) – назоўнiкi роднага склону – народаў, моў, рыс, моў, тэорыi, расы, мовы, крынiцы, думкi, гiпотэз, прарадзiмы
  (н.с) – неасабова-прэдыкатыўныя словы
  (а.н) – аддзеяслоўныя назоўнiкi
  б) тыповыя лексiка-сiнтаксiчныя канструкцыi:
  - апавядальныя сказы - апавядальныя
  - строгі стыль выкладання
  -складаназалежныя сказы з рознымi вiдамi сувязi (пр. Паводле тэорыi(н.р.с) iндаеўрапейскай расы(н.р.с), практычна ўсе еўрапейскiя i многiя азiяцкiя народы маюць адну прарадзiму, а iх мовы ўзыходзяць ад адзiнай мовы(н.р.с) – крынiцы(н.р.с), якую прынята называць “агульнаiндаеўрапейскай” цi “iндаеўрапейскай прамовай”)
  - Сродкi мiжфразавай сувязi: злучнiкі i злучальныя словы - адзначана жоўтым

  Заданне 3. Дапрацаваць. Знайдзiце моўныя памылкi (словы або спалучэнні слоў, якія не характэрныя для навуковага тэксту). Выпраўце iх. (Не ўсе памылкі выпраўлены)

  Камп`ютэрны вiрус – гэта спецыяльна напiсаная, невялiкая па памерах праграма, якая можа ўкараняцца ў iншыя праграмы, а таксама дзень за днём выконваць розныя непажаданыя дзеяннi на камп`ютэры. Праблема, калi такая праграма пачынае працу …
  Заданне 4. Дапрацаваць. Вы склалі звычайны план, а не тэзісны. Напоўніце загалоўкі вашага плана інфармацыяй і вы атрымаеце тэзісны план.

  Тэма: Інтэрфейс WinAPI

  1. Структура Windows-прыкладання

  1.1. Агульныя ўласцівасці Windows-платформ (упершыню прадстаўленыя ў лістападзе 1985 года, рэалізаваны на платформах, якія падтрымліваюць інтэрфейс Win32 API.) у аснове ляжыць механізм, транслюючы кожную падзею ў паведамленне.

  1.2. Агульная структура Windows- прыкладання (аперацыйная сістэма выклікае функцыю WinMai., на якую ўскладаецца задача - стварэнне асноўнага вакна праграмы).

  2. Стылi класаў вакон i ваконныя стылi

  2.1 Розныя метрыкi Windows можна вызначыць пры дапамозе функцыі GetSystemMetrics. Адзіны аргумент гэтай функцыі задае параметр, значэнне якога неабходна вызначыць
  2.2 Кіраванне вокнамi Windows арганізуе свае вокны ў іерархічную структуру,

  Кожнае вакно мае бацьку, коранем дрэва ўсіх вокнаў з'яўляецца вакно працоўнага стала, ствараемага Windows пры загрузцы..

  Заданне 5. Дапрацаваць. Знайдзiце памылкi ў выдзеленых словах. Выпраўце iх.

  Стварэнне аўтаматызаваных сiстэм кiравання – заканамерны этап на шляху развiцця i ўдасканальвання метадаў i тэхналогiй кiравання сучаснай вытворчасцю, галiнамi народнай гаспадаркi, сiстэмамi масавага абслугоўвання i iнш. Неабходнасць аўтаматызацыi працэсаў кiравання абумоўлена многiмi прычынамi. Паскараюцца тэмпы росту выпускаемай прадукцыi, узрастае складанасць аб'ектаў кiравання i ўмоваў iх функцыянавання, узмацняецца канцэнтрацыя i спецыялiзацыя вытворчасцi, змяняецца склад прадукцыi і яе спажывецкiх якасцяў.
  Заданне 6. Дапрацаваць. Прывядзіце больш прыкладаў (7-9 прыкладаў) на марфалагічную і словаўтваральную інтэрферэнцыі.

  Прадметам электроннай тэхнікі з'яўляецца тэорыя і практыка ўжывання электронных, іонных і полуправадніковых прыбораў у прыладах, сістэмах і абсталяваннях у розных вобласцях народнай гаспадаркі. Гнуткасць электроннай апаратуры, высокія хуткадзейнасці, дакладнасць і адчувальнасць адчыняюць новыя магчымасці ў шматлікіх накірунках навукі і тэхнікі.

  Радыё (ад лацінскага "radiare" - выпраменьвальнік, выпускаць прамяні) –

  1. спосаб бяздротавай перадачы паведамленняў на адлегласць з дапамогай электрамагнітных хваль (радыёхваль), вынайдзеных рускім навукоўцам А.С.Паповым у 1985 годзе;
  2. вобласць навукі і тэхнікі, звязаная з вывучэннем фізічных з'яў, якія ляжаць у аснове гэтага спосабу, і з яго выкарыстаннем у сувязі, вяшчанні, тэлебачанні, лакацыі і г.д.

  Радыё, як ужо было сказана вышэй, адкрыў вялікі рускі навуковец Аляксандр Сцяпанавіч Папоў. Датай вынаходства радыё прынята лічыць 7 мая 1895 г., калі А.С.Папоў выступіў з публічным дакладам і дэманстрацыяй працы свайго радыёпрыёмніка на пасяджэнні Фізічнага аддзялення Рускага фізіка-хімічнага грамадства ў Пецярбургу.
  Развіццё электронікі пасля вынаходства радыё можна падзяліць на тры этапы: радыётэлеграфны, радыетэхнічны і этап уласна электронікі.
  У першы перыяд (каля 30 гадоў) развівалася радыётэлеграфія і распрацоўваліся навуковыя асновы радыётэхнікі. З мэтай спрашчэння дэталей радыёпрыёмніка і павялічванні яго адчувальнасці ў розных краінах вяліся інтэнсіўныя распрацоўкі і даследаванні розных тыпаў простых і надзейных прылад для выяўлення хвалявання высокай частаты - дэтэктараў.

  Прыклады магчымай інтэрферэнцыі:

  …Прадметам электроннай тэхнікі з'яўляецца тэорыя і практыка ўжывання электронных, іонных і полуправадніковых прыбораў у прыладах, сістэмах і абсталяваннях у розных вобласцях народнай гаспадаркі…

  Спосабу – марфалагічная (Назоўнік ў форме Роднага склону адзіночнага ліку (способа))

  Выступіў – марфалагічная (Дзеяслоў (выступил))

  Тры – марфалагічная (Лічэбнік (три))

  Першы – марфалагічная (Лічэбнік (первый))

  Фізічнага – словаўтваральная (Физического)

  Звязаная – словаўтваральная (связанная)

  Радыетэхнічны – словаўтваральная (радиотехнический)


  написать администратору сайта